Complexul Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice

Are ca principale atribuții oferirea de servicii comunitare de prevenire şi depăşire a unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, în scopul  păstrării  autonomiei persoanelor vârstnice, al prevenirii marginalizării şi excluziuni sociale.