SERVICIUL DE ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN UNITĂȚI DE ÎNVĂTĂMÂNT

Asistența medicală și stomatologică a preșcolarilor, elevilor și studenților prin cabinetele medicale din grădinițe, școli și unități de învățământ superior, pe perioada în care aceștia se află în unitățile de învățământ conform Ordinul 1668/2011 pentru aprobarea metodologiei privind examinarea stării de sănătate a prșcolarilor și elevilor din unitățile de învățămănt de stat și particulare autorizate/acreditate privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos și Ordinul 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților.

ROF SAMUI (descarcă aici)