Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget

Are rolul de a asigura şi folosi eficient fondurile necesare derulării activității prin elaborarea bugetului de cheltuieli, a rectificărilor bugetare şi a solicitărilor lunare de credite, de a culege informațiile relevate de activitatea celorlalte compartimente ale instituției şi de a le înregistra cronologic şi sistematic, sintetiza şi transpune în instrumente financiare, cu respectarea dispozițiilor legale, care să ofere utilizatorilor interni şi externi o imagine globală, fidelă, completă şi comparabilă în timp a activității instituției în ansamblu.