Serviciul Juridic, Relații cu Publicul

Asigură respectarea legislației la nivelul instituției și asigurarea unei bune relații între instituție pe de o parte și beneficiari, colaboratori pe de altă parte. Prin componentele sale îndeplinește atribuții juridice, de relații cu cetățenii, comunicare, gestionare a circuitului documentelor și arhivarea acestora în cadrul instituției.