Informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Lista cuprinzând documentele de interes public:

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice.
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.