Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmitã către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

Invitație la dezbaterea publică referitoare la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind subvențiile pentru  asociații, fundații și culte recunoscute în România, pentru anul 2019 (descarcă aici) și Anexă (descarcă aici)

Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Brașov (descarcă aici) , Proiect HCL (descarcă aici) și Raport  (descarcă aici) Anexă (descarcă aici)