Conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmitã către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

Invitație la dezbaterea publică referitoare la Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local privind subvențiile pentru  asociații, fundații și culte recunoscute în România, pentru anul 2019 (descarcă aici) și Anexă (descarcă aici)

Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Brașov (descarcă aici) , Proiect HCL (descarcă aici) și Raport  (descarcă aici) Anexă (descarcă aici)

Anunț public referitor la elaborarea Proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice și Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social Centrul de tip respiro pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici), Proiect HCL Căminul pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici) , Raport Căminul pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici), Proiect HCL Centrul de tip respiro pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici) , Raport Centrul de tip respiro pentru Persoane Vârstnice (descarcă aici).

Anunț public referitor la elaborarea proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local (descarcă aici):

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) „Răcădău” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) „Noua” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 4. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social „Unitatea de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 5. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc Astra” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 6. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social „Centrul de zi de informare și consiliere pentru persoane fără adăpost” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).

Anunț public referitor la elaborarea proiectelor de Hotărâri ale Consiliului Local (descarcă aici):

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Rezidențial pentru Persoanele fără Adăpost raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sfântul Nicolae” raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).
 3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social Adăpost de noapte raport de specialitate (descarcă aici). Proiect HCL (descarcă aici).

Ședință publică întâlnire ONG-uri Bunicii în siguranță – Sistem de teleasistență (descarcă aici)

Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru anul 2019 (descarcă aici):

 1. Proiect HCL (descarcă aici);
 2. Raport (descarcă aici);
 3. Anexă (descarcă aici).

Anunț public referitor la elaborarea Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2019-2023 (descarcă aici):

 1. Proiect HCL (descarcă aici);
 2. Raport (descarcă aici);
 3. Anexă (descarcă aici).