Documente necesare pentru evaluarea inițială a copiilor cu suspiciune de dizabilitate și/sau CES

Conform prevederilor art. 14, alin. (1) din Ordinul 1985/2016 orice profesionist care interacţionează cu un copil cu dizabilităţi şi/sau CES, de exemplu cadrul didactic, consilierul şcolar, profesorul itinerant şi de sprijin, psihologul, medicul de familie, asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul şcolar, preotul, membrii structurilor comunitare consultative şi alţii, are obligaţia de a informa familia şi de a semnala situaţia acestuia SPAS/DGASPC de sector, dacă copilul nu este deja încadrat în grad de handicap sau orientat şcolar/profesional, astfel încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce şi intervenţie timpurie

După înregistrarea solicitărilor directe, referirilor scrise, sesizărilor şi autosesizărilor, personalul de specialitate din cadrul DSS Brașov efectuează evaluarea iniţială a copilului cu suspiciune de dizabilitate și/sau CES în contextul familial al acestuia realizând o vizită la domiciliu, context în care asigură informarea cu privire la prevederile art. 18 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:
a) drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită încadrare în grad
de handicap, având în vedere că acest lucru se poate face la orice vârstă a copilului, şi se
recomandă să se realizeze în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sau suspiciunea
unei dizabilităţi;
b) dreptul la educaţie pentru toţi copiii, importanţa şi prioritatea educaţiei incluzive şi
serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale de
către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unităţi antepreşcolare de educaţie
timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau fără orientare şcolară de către
COSP;
c) importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a
beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, ca parte a demersurilor de
încadrare în grad de handicap, respectiv ale orientării şcolare şi profesionale de către COSP
sau de sine stătător la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal;
d) actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul şi
procedurile de obţinere a acestor acte;
e) actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională de către
COSP, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte.