„Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov“ este centrul rezidențial cu cazare pe perioadă nedeterminată care asigură condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 ani, au domiciliul stabil în municipiul Braşov, nu deţin un certificat de încadrare în grad de handicap, nu suferă de o afecţiune care presupune asistenţă medicală de specialitate și se încadrează în prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Material informativ (descarcă aici)

Îngrijirea persoanelor vârstnice în C.P.V. reprezintă o măsură de asistență socială și poate fi dispusă cu titlu de excepție pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi se găsesc în una din următoarele situații:

a) nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

b) nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;

c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;

d) nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire specializata;

e) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.

Actele necesare a fi depuse de către solicitant în vederea stabilirii îndeplinirii criteriilor de eligibilitate pentru admiterea în C.P.V. sunt următoarele:

a) Cerere-tip: – potențial beneficiar Formular Cerere Beneficiar CPV (descarcă aici)

– reprezentant legal/ convențional Cerere Reprezentant Legal Formular Cerere- Aparținători CPV (descarcă aici)

b) Declaraţie acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Anexa nr. 1 la Cererea-tip Declarație Acord CPV (descarcă aici)

c) Documentele cuprinse în Anexa nr. 2 la Cererea-tip Declarație Venit (descarcă aici)

Declarație Privind Situația Locativă (descarcă aici)

Anexa 2c Fișă Acte CPV (descarcă aici)