Compartinentul Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice are rolul de a identifica, evalua și monitoriza persoanele vârstnice din Municipiul Brașov aflate în situații de risc.

Descarcă Cerere evaluare potențial beneficiarDescarcă Declarație privind situația locativăDescarcă Declarație acordDescarcă Declarație venit