Tichete sociale “Dar din suflet pentru seniori”

Legislaţie
HCL nr. 71/2019, de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală standard de pensionare şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov.
Tichetele sociale ,,Dar din suflet pentru seniori” se acordă sub formă de tichete sociale cu valoarea totală de 100 de lei şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Beneficiari
– toate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, cu vârsta peste 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani femeile, care împlinesc vârsta pe tot parcursul anului şi a căror pensie este de până la 1000 de lei inclusiv.
– se consideră vârsta împlinită în tot cursul anului de acordare a tichetelor.
– solicitantul să nu aibă datorii neeșalonate față de bugetul local.

Acte necesare
– cuponul de pensie de pe luna anterioară solicitării şi/sau de pe luna în curs, în original şi copie Xerox, al persoanei îndreptăţite;
– actul de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox;
cerere de acordare a tichetelor completată de beneficiar (descarcă aici).

Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte:
– cupon de pensie al persoanei îndreptățite, pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;
– actul de identitate (CI sau BI) al persoanei îndreptățite în original și copie;
cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor (descarcă aici);
împuternicire (completată de beneficiar) (descarcă aici) pentru persoana mandatată să ridice tichetele;
– actul de identitate (CI sau BI) în original și copie al persoanei împuternicite.

Actele menționate mai sus sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.