Tichete sociale “Pentru Suflet”

Legislaţie
Tichetele sociale ,,Pentru suflet” se acordă potrivit HCL nr. 216/2014 republicat conform HCL nr. 312/2014, de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală standard de pensionare şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov.
Pachetul cu alimente ,,Pentru suflet” se acordă sub forma a cinci tichete cu valoarea de 10 lei/tichet şi, poate fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Beneficiari
– toate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, cu vârsta peste 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani femeile, care împlinesc vârsta pe tot parcursul anului şi a căror pensie este de până la 1000 de lei inclusiv.
– se consideră vârsta împlinită pe tot cursul anului de acordare a tichetelor.

Acte necesare
– cuponul de pensie de pe luna anterioară solicitării şi/sau de pe luna în curs, în original şi copie Xerox, al persoanei îndreptăţite;
– actul de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox;
cerere de acordare a tichetelor (descarcă aici);
– declarație date cu caracter personal (descarcă aici).

Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte:
– cupon de pensie al persoanei îndreptățite, pentru luna anterioară sau luna solicitării, în original și copie;
– actul de identitate (CI sau BI) al persoanei îndreptățite în original și copie;
– cerere completată de beneficiar prin care acesta solicită acordarea tichetelor;
împuternicire (completată de beneficiar) (descarcă aici) pentru persoana mandatată să ridice tichetele însoțită de documente medicale care atestă statutul de „nedeplasabil” al beneficiarului (de exemplu adeverință de la medicul de familie, copie bilet de ieșire din spital, copie scrisoare medicală, etc);
– actul de identitate (CI sau BI) în original și copie al persoanei împuternicite.

Actele menționate mai sus sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea acordării tichetelor sociale.
Important!
Distribuirea tichetelor se face cu cel puţin 30 de zile înainte
de sărbătorile Pascale şi de Crăciun.