Tichete sociale “Pentru Suflet”

Legislaţie
Tichetele sociale ,,Pentru suflet” se acordă potrivit HCL nr. 216/2014 republicat conform HCL nr. 312/2014, de două ori pe an (de sărbătorile Pascale şi Crăciun) pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală standard de pensionare şi care au domiciliul stabil în municipiul Braşov.
Pachetul cu alimente ,,Pentru suflet” se acordă sub forma a cinci tichete cu valoarea de 10 lei/tichet şi, poate fi utilizat doar pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Beneficiari
– toate persoanele vârstnice cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov, cu vârsta peste 65 de ani bărbaţii şi 63 de ani femeile, care împlinesc vârsta pe tot parcursul anului şi a căror pensie este de până la 1000 de lei inclusiv.
– se consideră vârsta împlinită pe tot cursul anului de acordare a tichetelor.

Acte necesare
– cuponul de pensie de pe luna anterioară solicitării şi/sau de pe luna în curs, în original şi copie Xerox, al persoanei îndreptăţite;

Notă – în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul din cele 2 cupoane în original (din diverse motive), tichetele sociale se vor elibera numai pe baza unei adeverinţe în original, eliberate de Casa Judeţeană de Pensii Braşov, pe care să fie menţionat cuantumul pensiei lunii anterioare şi/sau lunii în curs;
– actul de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox ;
cerere de acordare a tichetelor (descarcă aici).

Pentru beneficiarii nedeplasabili sunt necesare următoarele acte:
– actele menționate anterior;
împuternicire (descarcă aici) (scrisă de beneficiar) pentru persoana mandatată să ridice tichetul pe care să fie specificat clar faptul că persoana împuternicită are dreptul să ridice drepturi cuvenite pentru persoana îndreptăţită conform modelului de mai jos sau sentință civilă privind instituirea curatelei / dispoziție instituire curatelă (original şi copie xerox) sau Sentinţă civilă privind instituirea tutelei (original şi copie xerox);
– actul de identitate (BI sau CI) în original şi copie xerox al persoanei împuternicite.

Important!
Distribuirea tichetelor se face cu cel puţin 30 de zile înainte
de sărbătorile Pascale şi de Crăciun.