Ajutor financiar de urgență

Informații

Ajutorul financiar de urgență se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Acest ajutor poate fi acordat familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotarâre a consiliului local.

Acte necesare

Solicitare scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure (cerere de mână)
Carte de identitate a solicitantului
Alte documente din care să rezulte caracterul situaţiei de urgenţă şi extinderea pagubelor (ex.: proces verbal întocmit de echipele de intervenţie, pompieri etc.)

Observații
Cererea însotită de actele doveditoare menționate mai sus, se prezintă pentru verificare şi înregistrare la Directia de Servicii Sociale Braşov (Str. Panselelor nr. 23).

Program de lucru cu publicul
Luni, Marţi, Miercuri şi Vineri – 08:00 – 16:00
Joi – 08:00 – 18:00

Ajutorul de urgenţă pentru cetăţenii domiciliaţi în
Municipiul Braşov care au împlinit vârsta de 100 de ani

Legislaţie
Ajutoarele de urgenţă se acordă în conformitate cu HCL nr. 265/2008 privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă cetăţenilor Braşovului care au împlinit 100 de ani şi cetăţenilor de onoare ai Municipiului Braşov.

Beneficiari
Cetăţenii care au împlinit vârsta de 100 de ani şi au domiciliul stabil în municipiul Braşov.

Cuantum
Cuantumul ajutorului de urgenţă la împlinirea vârstei de 100 de ani este de 1500 lei.

Acte necesare
Carte de identitate solicitant – original + copie xerox
Cerere – prin care se solicită ajutorul de urgenţă
Anchetă socială – se efectuaeză de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la domiciliul solicitantului.

*Notă – cererea se depune la sediul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov la parter – ghişeu, după data împlinirii vârstei de 100 de ani a solicitantului.

Ajutor de înmormântare

Informații

Ajutorul de înmormântare se acordă conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Ajutorul se acorda în cazul decesului titularului de ajutor social sau a unei persoane din familia beneficiara de ajutor social. Valoarea acestuia, stabilita prin Dispozitie de primar, este de 150
lei.

Observații

Soţul sau soţia supravieţuitoare
Copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul (în condiţiile dreptului comun)
În lipsa celor de mai sus, persoana care poate dovedi că a suportat cheltuielile de înmormântare

Acte necesare

  • Solicitarea de acordare a ajutorului de înmormântare (cerere de mâna) la care se anexeaza:
    • Certificatul de deces (original + copie)
    • Actul de identitate al solicitantului (original + copie)
    • Acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator
    • Dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare.
  • Cererea, însotita de actele doveditoare mentionate mai sus, se prezinta pentru verificare si înregistrare la Directia de Servicii Sociale Brasov (Str. Panselelor nr. 23).