Alocația de stat pentru copii:

1. Legislație:

– Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii cu modificările și completările ulterioare
– H.G.Nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii

2. Beneficiari:

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depăşit vârsta de 2 ani, până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit 18 ani, care urmează cursurile învățămăntului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, cu condiția ca aceștia să nu repete anul școlar. Excepție fac cei care repetă anul școlar din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

3. Acte necesare pentru acordarea alocației de stat pentru copil:

Reprezentantul legal (solicitantul) trebuie să aibă domiciliul / reşedinţa obligatoriu în municipiul Braşov

Alte acte necesare, după caz:

Pentru copiii născuți într-un stat din Uniunea Europeană altul decât România / părinți lucrători migranți:

  • Formularul „Solicitare suplimentară de informaţii” original (descarcă aici)
  • Actele de identitate, permisele de ședere, numerele de asigurări sociale și orice alte documente de identitate sau ședere ale ambilor părinţi și ale copilului din statul în care au locuit originale + copii
  • Documentul din care sa reiasă faptul că nu beneficiază de prestații familiale pentru copii din statul în care au locuit (pentru ambii părinți) sau documentul din care să reiasă perioada acordării drepturilor și data încetării acestora original + copie