Cantina de ajutor social este o unitate publică de asistență socială, care funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Brașov și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor legii 208 din 15 decembrie 1997.

Cantinele de ajutor social prestează servicii sociale prin asigurarea unei mese gratuite sau contra cost (plata 30 %) persoanelor de risc social.

In prezent in municipiul Brașov funcționează o cantină de ajutor social de pe Strada Gospodarilor, nr. 5, cartier Bartolomeu, în cadrul incintei Fundației “Bucuria Darului”.

Persoanele care pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social sunt:

a)copiii în vârsta de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit mediu lunar pe o persoana in întreținere este sub nivelul venitului net lunar (sub 142 lei), pe o persoana singură, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
b)tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respective de 26 de ani in cazul care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta anterior;
c)persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
d)pensionarii;
e)persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
f)invalizii si bolnavii cronici;
g)orice persoana care, temporar, nu realizează venituri.

Cantinele de ajutor social presteaza, dupa caz, urmatoarele servicii sociale persoanelor indreptatite:

a)pregatirea si servirea unei mese zilnice (de luni pana vineri, intre orele 11.00-14.00), in cuantum de 12 lei pentru o persona, iar vineri se distribuie hrană rece pentru sâmbătă și duminică;
c)persoanelor/asistatilor cantinei de ajutor social care sunt dependent de domiciliu(bolnavi, varstnici, nedeplasabili), hrana li se distribuie  gratuit la domiciliu.
Serviciile sociale prestate de catre cantina de ajutor social sunt gratuite pentru persoanele care nu au venituri sau ale caror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social. Persoanele care realizeaza venituri mai mari decat venitul net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului  social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contributii de 30 % din venitul pe persoana, fara a depasi costul meselor servite, calculate pe aceeasi perioada.
Beneficiarii cantinei de ajutor social au dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pe baza de ancheta sociala potrivit dispozitiei primarului.

Pentru a beneficia de serviciile cantinei de ajutor social persoana in cauza trebuie sa faca un dosar care cuprinde:

  • cerere tip (descarcă aici)  (pentru aprobarea cantinei de ajutor social pe o perioada de 3 luni);
  • declarație acord (descarcă aici);
  • copie dupa buletinul titularului;
  • copie dupa buletinul soțului/iei;
  • copie certificat căsătorie/divorț/deces;
  • copie cerificatele de naștere sau buletinele copiilor;
  • adeverinte medicale;
  • adeverinte scolare (după caz);
  • adeverinte de venit;
  • declarație pe propria răspundere că nu servește masa la o alta instituție de stat sau privată.

Dupa ce se intocmeste dosarul un asistent social merge la domiciliul persoanei respective pentru a face ancheta sociala, din dosar observam datele familiei, dar trebuie sa vedem si conditiile in care acestia isi duc viata de zi cu zi. Ancheta sociala este un formular care se adauga la dosar pentru aprobarea cantinei de ajutor social.  Consiliere prin asistenta sociala.
Program de acordarea mesei la Fundația “Bucuria Darului” de pe Strada Gospodarilor, nr. 5, Bartolomeu:
luni-vineri intre orele 11:00 – 14:00 constând în două mese pe zi (prânzul și cina)