Monitorizare Aplicare Hotărâri Judecătorești Și Comisie Protecția Copilului

Urmărirea punerii în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, prevăzute la art. 67 alin. (2).