Reintegrarea în familie a copiilor care au instituită o măsură de protecție specială

  • Evaluarea situației socio-economice a familiei copilului;
  • Întocmirea planului de servicii şi monitorizarea copilului conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii.