Reintegrarea în familie a copiilor care au instituită o măsură de protecție specială

  • Evaluarea situației socio-economice a familiei copilului;
  • Întocmirea planului de servicii şi monitorizarea copilului conform obiectivelor cuprinse în planul de servicii.

Șef Serviciu Protecția Socială a Copilului și Familiei: Ioana Veronica Moane
Audiențe: Marți: ora 12:00-15:00
Adresă: Str. Panselelor nr. 23, et. II, cam. 24
Telefon: +40 368 469.995 int. 822, +40 368 465.415 int. 822, +40 368 464.081 int. 822