Asociația Caritas Mitropolitan Greco Catolic va beneficia în anul 2018 de subvenție în sumă de 21.600 lei pentru un număr mediu lunar de 15 beneficiari ai Centrului de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Brașov, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 120 lei/beneficiar.