Fundaţia Hospice “Casa Speranţei” Braşov va beneficia în anul 2018 de subvenție în sumă de 129.360 lei pentru un număr de 88 de beneficiari, după cum urmează:

a) suma de 58.800 lei pentru un număr mediu lunar de 28 beneficiari ai Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 175 lei/beneficiar,

b) suma de 70.560 lei pentru un număr mediu lunar de 60 beneficiari ai unității de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, nivelul mediu lunar al subvenţiei fiind de 98 lei/beneficiar